Semalt: Scraper më i mirë në internet për të nxjerrë të dhëna në internet

Shkarkimi i përmbajtjeve ose skrapimi i faqeveinternet është procesi i përdorimit të programeve speciale ose aplikacionit në internet për të grumbulluar përmbajtje nga një uebfaqe. Shkeljet e apeleve për webmasterët dhe zhvilluesit që duan të marrin qasje të shpejtë të automatizuar në informacionin e vendosur në faqet e tjera.

Aplikimet për Scraping të përmbajtjes

Skrapimi në ueb mund të kryhet me qëllim të keq për përdorimin e marketingut me email, spamming dhe robocalls. Për shkak të kësaj, shumica e webmasterave preferojnë të qëndrojnë larg tij. Sidoqoftë, nëse kryhet scraping etik në internet mund të jetë një metodë shumë e fuqishme për të përfituar nga një larmi projektesh në internet.

Si mund të përdoret Scraping

Le të shqyrtojmë një drejtori në internet të të gjithë hoteleve në zonë. Nëse një zhvillues i faqes në internet dëshiron të grumbullojë secilin hotel, ai ose ajo do të duhet t'i përfshijë ato në bazën e të dhënave me dorë. Ky proces zakonisht kërkon dhjetëra mijëra orë për të siguruar që çdo hotel në vend të përfshihet. Me një scraper Web , i njëjti webmaster mund të hyjë në pyetjet e kërkimit dhe t'i mbledhë ato të dhëna automatikisht nga një shumëllojshmëri faqesh.

Ndërtoni ose Blini Scraper Web?

Nëse doni një mjet scraping në internet, mund ta ndërtoni një nga e para ose të përdorni një mjet ekzistues. Shumica e zhvilluesve nuk kanë aftësitë, njohuritë, mjetet ose burimet e nevojshme për të ndërtuar një mjet scraping me dorë. Lajmi i mirë është se ka dhjetëra skatera të para-ndërtuar në internet.

Metodat dhe teknikat e përdorura në softuerin e scraping në internet

Nëse do të ndërtoni vetë scraper-in tuaj, duhet të kuptoni se cilat teknologji janë të përfshira në mbledhjen e të dhënave. Shumica e scraper janë ndërtuar me HTML, duke përdorur DOM parsing (analizuar modelin e objektit të dokumentit) për të filtruar përmes HTML për të nxjerrë vetëm informacionin e dëshiruar. Ju duhet të identifikoni ndarjet, hapësirat, klasat dhe artikujt e listës së të dhënave që dëshironi t'i fshini dhe futni ato në cilësimet tuaja.

Teknologjia e Shkrirjes Mozenda

Skanuesi Mozenda përdor një teknologji specifike të shfletuesit që të duket ashtu si një shfletues në internet. Përdorni atë për të shfletuar me lehtësi nëpër faqet e brendshme të një faqeje në mënyrë që të mbledhë të dhënat që ju nevojiten. Duke përdorur AJAX dhe Javascript, Mozenda krijon lundrime dhe veprime, si dhe automatizon ato për ju.